Κλινικό Φροντιστήριο με θέμα "Καρκίνος Ουροθηλίου και Έξω Γεννητικών Οργάνων" 12/12/2019

 

Ημερομηνία έναρξης 12/12/2019
Χρόνος 1 ημέρα
Τόπος Ξενοδοχείο Divani Caravel
Διοργανωτής Ελληνική Ερευνητική Ομάδα Ουρο-Γεννητικού Καρκίνου (ΕΕΟΟΓΕΚ)
Πληροφορίες Ιστοσελίδα: www.eeoogek-congresses.gr