4ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ 28/11/2019

 

Ημερομηνία έναρξης 28/11/2019
Χρόνος 28/11/2019-01/12/2019
Τόπος ΑΘΗΝΑ
Διοργανωτής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
Πληροφορίες https://hypertasi.gr/default.aspx?catid=115