14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας 29/03/2018

Ημερομηνία έναρξης 29/03/2018
Χρόνος 29-31/03/2018
Τόπος Ξενοδοχείο Royal Olympic, Αθήνα
Διοργανωτής Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία
Πληροφορίες Global Events ΕΠΕ