12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας 29/03/2018

Ημερομηνία έναρξης 29/03/2018
Χρόνος 29 Μαρτίου - 1 Απριλίου 2018
Τόπος Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών
Διοργανωτής Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας
Πληροφορίες FREE SPIRIT τηλ 2106048260 www.allergy-congress.gr