1ο Συμπόσιο Υπερήχων στην Γυναικολογία 10/11/17

Ημερομηνία έναρξης 10/11/2017
Χρόνος 10-12 Νοεμβρίου 2017
Τόπος Ξενοδοχείο Crowne Plaza
Διοργανωτής Ελληνική Εταιρεία Υπερήχων στη Μαιευτική & Γυναικολογία
Πληροφορίες MDcongress, τηλ. 2106074200, www.mdcongress.gr