14ο Σεμινάριο Πρακτικά Θέματα Παιδοκαρδιολογίας 18/11/17

Ημερομηνία έναρξης 18/11/2017
Χρόνος 1 μέρα
Τόπος «Χωρέμειο» Αμφιθέατρο Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία»
Διοργανωτής Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Καρδιολογίας
Πληροφορίες MDcongress τηλ. 2106074200 & www.mdcongress.gr