1ο Σχολίο Βασικής Ανοσολογίας για Ειδικούς 06/10/17

Ημερομηνία έναρξης 06/10/2017
Χρόνος 6-8/10/2017
Τόπος Ηράκλειο Κρήτης, Aquila Atlantis Hotel
Διοργανωτής Παγκρήτια Ένωση Υγείας
Πληροφορίες www.clinicalimmunology-crete-2017.gr