Σύνθεση ΔΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ ΕΙΝΑΠ

 

 


Πρόεδρος:                     Ματίνα Παγώνη

 

Αντιπρόεδρος:              Ηλίας Σιώρας

 

Γεν. Γραμματέας:  

 

Ταμίας:                           Κώστας Λιβαδάς

 

Ειδικός Γραμματέας:   Δημήτρης Βραχάτης

 

 

Μέλη:

 

Αγρογιάννη Μαίρη

 

Αναστασιάδης Γιώργος

 

Γέρου Ηλέκτρα

 

Δρίτσας Σπύρος

 

Ζάκκα Μαρία

 

Κολοκάθης Φώτης

 

Κοσμοπούλου Όλγα

 

Καταραχιάς Κώστας

 

Σιδέρης Γιώργος

 

Σωκιανός Μάνος

 

Τσιλίκας Κων/νος