Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης ΕΙΝΑΠ στις 09/03/17 από το Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ 21/03/17

ΝΙΜΤΣ 1

 

ΝΙΜΤΣ 2

 

ΝΙΜΤΣ 3