Απόφαση Γενικής Συνέλευσης του Νοσοκομείου "Αγλαΐα Κυριακού" 29/05/14