Αναστολή Μετακινήσεων Γιατρών σε Άγωνες Περιοχές 22/08/14

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΠ

 

Αθήνα, 22/08/14

 
Η ΕΙΝΑΠ πέτυχε την αναστολή της μετακίνησης σε άγονες περιοχές, διότι θεωρεί ότι αποδυναμώνονται τα νοσοκομεία κορμού που εξυπηρετούν όλη την Ελλάδα, και πρότεινε μόνιμη λύση για την πλήρωση των κενών θέσεων στις άγονες περιοχές, στο υπουργείο Υγείας.
 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΠ
 
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΓΩΝΗ                                                                  ΚΩΣΤΑΣ ΛΙΒΑΔΑΣ