Στάση Εργασίας στο "ΜΕΤΑΞΑ" 22-03-13

ΠΡΟΣ ΤΗΝ 5ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΝΑΠ

ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΜΕΤΑΞΑ»

 

Αθήνα, 22/3/13

 

 

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ καλύπτει τη στάση εργασίας που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26/3/13 από τις 11π.μ. έως τη λήξη του ωραρίου, που αποφάσισαν οι γιατροί του νοσοκομείου στη γενική τους συνέλευση στις 22/3/13.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΠ

Η ΠΛΕΟΨΗΦΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΓΩΝΗ