Κινητοποιήσεις του Νοσοκομείου "ΠΑΤΗΣΙΩΝ"

ΠΡΟΣ ΤΗΝ 3ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΝΑΠ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΠΑΤΗΣΙΩΝ»

 

Αθήνα, 21/03/13

 

Συνάδελφοι,

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ ομόφωνα καλύπτει και στηρίζει ομόφωνα τις κινητοποιήσεις σας, στην προσπάθειά σας να παραμείνει ανοιχτό το νοσοκομείο.

 

Ζητάμε τη στελέχωσή του με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και την ένταξή του σε πρόγραμμα γενικών εφημεριών.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΠ

Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

ΠΑΓΩΝΗ ΜΑΤΙΝΑ