Προς τη Διοίκηση της 1ης ΥΠε για τις Ελλείψεις στο Νοσοκομείο Παμμακάριστος 01/02/23

 

ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ 1ης Υ.ΠΕ.

 

 Κοινοποίηση

: Υπουργός Υγείας

: Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας

: Διοίκηση Νοσοκομείου Παμμακάριστος

: ΙΣΑ

: ΙΣΠ

: ΟΕΝΓE

: 3μελείς, 5μελείς επιτροπές ΕΙΝΑΠ

: ΜΜΕ

Αθήνα, 01/02/23

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ μετά από καταγγελία των γιατρών της Παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου «Παμμακάριστος», επανέρχεται στο θέμα των σοβαρών ελλείψεων, όπως έχει επισημάνει και σε παλιότερες ανακοινώσεις του.

Συγκεκριμένα, το Παθολογικό τμήμα καλύπτει και τα ΤΕΠ με 5 γιατρούς (από τις 9 οργανικές θέσεις), με αποτέλεσμα σε κάθε εφημερία να υπάρχει μόνο ένας υπεύθυνος γιατρός για τους χώρους τόσο του τμήματος όσο και της κλινικής Covid.

Λόγω της έλλειψης προσωπικού το Ακτινολογικό τμήμα δεν μπορεί να κάνει αξονικές τομογραφίες στη διάρκεια των εφημεριών αλλά και καθημερινά.

Τα χειρουργεία, παρά την αίτηση του Διευθυντή του Χειρουργικού τμήματος, είναι εκτός της γενικής εφημερίας και στο Αναισθησιολογικό υπηρετούν μόλις 3 ειδικοί γιατροί, εκ των οποίων ο ένας θα διοριστεί σύντομα σε άλλο νοσοκομείο.

Στηρίζουμε του συναδέλφους και ζητάμε την άμεση στελέχωση και πλήρη λειτουργία του νοσοκομείου με:

  • Άμεση προκήρυξη 3 οργανικών θέσεων Παθολόγων.
  • Δυνατότητα πραγματοποίησης και γνωμάτευσης αξονικής τομογραφίας εντός του νοσοκομείου. Πλήρη στελέχωση του Ακτινολογικού με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του.
  • Πλήρη επανένταξη του Χειρουργικού τμήματος στο πρόγραμμα γενικών εφημεριών. Επαρκή στελέχωση του Αναισθησιολογικού για πλήρη κάλυψη των αναγκών του νοσοκομείου.
  • Να μην πραγματοποιείται μεταφορά ασθενών από άλλα νοσοκομεία σε ημέρες εκτός γενικής εφημερίας.