Προς τον Υπουργό Υγείας για τα ΤΕΠ των Νοσοκομείων 19/01/23


ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ κ. Θ. ΠΛΕΥΡΗ

 Κοινοποίηση

: Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας

: Γενικός Γραμματέας υπουργείου Υγείας

: Διοικητές 1ης & 2ης Υ.Πε.

: Διοικητές Νοσοκομείων Αθήνας - Πειραιά

: ΙΣΑ

: ΙΣΠ

: ΟΕΝΓE

: 3μελείς, 5μελείς επιτροπές ΕΙΝΑΠ

: ΜΜΕ

 

Αθήνα, 19/01/23

 

 

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ ενημερώνει  ότι στο νόμο 4999/2022 για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη, μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται άρθρο που έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή της εξέλιξης των ήδη διορισμένων και υπηρετούντων ιατρών στα ΤΕΠ.

Οι συνάδελφοι αυτοί είχαν διοριστεί πριν από την ψήφιση της συγκεκριμένης διάταξης και χωρίς να τίθεται τη στιγμή αποδοχής του διορισμού τους οποιαδήποτε τέτοια προϋπόθεση για την εξέλιξή τους.

Υπενθυμίζουμε ότι η ΕΙΝΑΠ είχε κινητοποιηθεί και στο παρελθόν ενάντια στα εμπόδια που έμπαιναν στην εξέλιξη των συναδέλφων και είχε επιτευχθεί η αλλαγή του νομικού πλαισίου, το οποίο επανέρχεται εκ νέου καταδικάζοντας τους γιατρούς των ΤΕΠ σε βαθμολογική και μισθολογική καθήλωση.

Απαιτούμε την κατάργηση του συγκεκριμένου άρθρου και καταγγέλλουμε οποιαδήποτε εμπόδιο στην βαθμολογική εξέλιξη των συναδέλφων που είναι διορισμένοι στα ΤΕΠ.

 

logo1

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ κ. Θ. ΠΛΕΥΡΗ

 

 Κοινοποίηση

: Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας

: Γενικός Γραμματέας υπουργείου Υγείας

: Διοικητές 1ης & 2ης Υ.Πε.

: Διοικητές Νοσοκομείων Αθήνας - Πειραιά

: ΙΣΑ

: ΙΣΠ

: ΟΕΝΓE

: 3μελείς, 5μελείς επιτροπές ΕΙΝΑΠ

: ΜΜΕ

Αθήνα, 19/01/23

 

 

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ ενημερώνει  ότι στο νόμο 4999/2022 για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη, μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται άρθρο που έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή της εξέλιξης των ήδη διορισμένων και υπηρετούντων ιατρών στα ΤΕΠ.

Οι συνάδελφοι αυτοί είχαν διοριστεί πριν από την ψήφιση της συγκεκριμένης διάταξης και χωρίς να τίθεται τη στιγμή αποδοχής του διορισμού τους οποιαδήποτε τέτοια προϋπόθεση για την εξέλιξή τους.

Υπενθυμίζουμε ότι η ΕΙΝΑΠ είχε κινητοποιηθεί και στο παρελθόν ενάντια στα εμπόδια που έμπαιναν στην εξέλιξη των συναδέλφων και είχε επιτευχθεί η αλλαγή του νομικού πλαισίου, το οποίο επανέρχεται εκ νέου καταδικάζοντας τους γιατρούς των ΤΕΠ σε βαθμολογική και μισθολογική καθήλωση.

Απαιτούμε την κατάργηση του συγκεκριμένου άρθρου και καταγγέλλουμε οποιαδήποτε εμπόδιο στην βαθμολογική εξέλιξη των συναδέλφων που είναι διορισμένοι στα ΤΕΠ.

 

           

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΠ