Προς τη Διοίκηση της 1ης ΥΠε για τα ΤΕΠ του Νοσοκομείου Σισμανόγλειο 19/01/23

 

ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ 1ης Υ.Πε.

Κοινοποίηση

: Υπουργός Υγείας

: Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας

: Διοίκηση Νοσοκομείου Σισμανόγλειο

: ΟΕΝΓE

: ΙΣΑ

: ΙΣΠ

: ΜΜΕ

: 3μελείς, 5μελείς επιτροπές ΕΙΝΑΠ

 

Αθήνα, 19/01/23

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ ενημερώθηκε για την κατάσταση που επικρατεί στο ΤΕΠ του Νοσοκομείου «Σισμανόγλειο» μετά τις γενικές εφημερίες εδώ και ένα μήνα και η οποία έχει φθάσει πλέον στο απροχώρητο. Η αυξημένη προσέλευση των ασθενών λόγω της πολυδημίας και της λοιπής νοσηρότητας έχει «χτυπήσει κόκκινο».

             Συγκεκριμένα, και στις 3 τελευταίες γενικές εφημερίες (9,13και17 Ιανουαρίου), μετά τη λήξη τους, παρέμεναν στο ΤΕΠ -γιατί δεν υπήρχε διαθέσιμη κλίνη στο Νοσοκομείο- περί τούς 30 περίπου ασθενείς, ενώ μετά την γενική εφημερία της 17/1/23 παρέμεναν 43 ασθενείς στο ΤΕΠ, κυρίως με πνευμονολογικά και παθολογικά περιστατικά, μέχρι να βρεθεί νοσηλευτική κλίνη σε οποιοδήποτε τμήμα, αρκετές ώρες μέχρι μέρες μετά.

Με δεδομένο ότι το νοσοκομείο πραγματοποιεί και πρωινή εφημερία δύο ημέρες μετά τη γενική εφημερία, οι διαθέσιμες κενές κλίνες πριν την εφημερία, είναι πλέον ελάχιστες. Χαρακτηριστικά, κατά την έναρξή της στις 13/01/23, υπήρχαν 7 κενές κλίνες για παθολογικά, 1 για χειρουργικά και 2 για πνευμονολογικά περιστατικά. Είναι πλέον δεδομένο οτι η εφημερία του νοσοκομείου έχει υποστεί «έμφραγμα».

Παράλληλα, επισημαίνουμε την τραγική υποστελέχωση των 2 παθολογικών τμημάτων που από την αρχή του 2023 λόγω συνταξιοδοτήσεων έχουν απομείνει με 3 ειδικευμένους η κάθε μία (υπηρετεί και ένας με απόσπαση) όπως και των 2 χειρουργικών τμημάτων όπου υπηρετούν 3 ειδικευμένοι στη μία και 4 στην άλλη (και ένας με παράταση συνταξιοδότησης).

Ζητάμε:

  • Την όσο πιο γρήγορη μεταφορά των ασθενών από το ΤΕΠ στα Τμήματα μετά το τέλος της πρωινής και γενικής εφημερίας.
  • Την αναδιάρθρωση της πνευμονολογικής εφημερίας του λεκανοπεδίου.
  • Την άμεση προκήρυξη 6 θέσεων Παθολόγων, 5 Χειρουργών και 2 Θωρακοχειρουργών ώστε να καλυφθούν οι άμεσες και επείγουσες ανάγκες αυτών των τμημάτων.

                     ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΠ