Προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου Μεταξά για την Εφημερία των Τεχνολόγων - Παρασκευαστών του Νοσοκομείου 18/07/22

ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ 2ης Υ.ΠΕ.

 

 Κοινοποίηση

: Υπουργός Υγείας

: Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας

: Διοίκηση Μεταξά

: ΙΣΑ

: ΙΣΠ

: ΟΕΝΓE

: 3μελείς, 5μελείς επιτροπές ΕΙΝΑΠ

: ΜΜΕ

Αθήνα, 18/07/22

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ με έκπληξη ενημερώθηκε για την απόφαση της διοίκησης του Νοσοκομείου «Μεταξά», να παύσει την απογευματινή και νυχτερινή βάρδια των τεχνολόγων – παρασκευαστών σε μη ογκολογική εφημερία του νοσοκομείου, και τα καθήκοντα αυτών να εκπληρώνονται από του εφημερεύοντες ιατρούς του Αιματολογικού Τμήματος.

Η απόφαση αυτή είναι άκρως επικίνδυνη για την ασφάλεια και την υγεία των ασθενών, καθώς τα καθήκοντα των τεχνολόγων – παρασκευαστών είναι τελείως αλλότρια από αυτά των αιματολόγων, και θέλουν ειδική εκπαίδευση και εμπειρία.

Ζητάμε από την διοίκηση του νοσοκομείου να ακυρώσει αυτή του την απόφαση και να προσλάβει το κατάλληλο παραϊατρικό προσωπικό για την εύρυθμη λειτουργεία όλων των τμημάτων.