Προς τη Διοίκηση της 1ης ΥΠε για τις Ελλείψεις στο Νοσοκομείο Παμμακάριστος 05/07/22

ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ 1ης Υ.ΠΕ.

 

 Κοινοποίηση

: Υπουργός Υγείας

: Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας

: Διοίκηση Νοσοκομείου Παμμακάριστος

: ΙΣΑ

: ΙΣΠ

: ΟΕΝΓE

: 3μελείς, 5μελείς επιτροπές ΕΙΝΑΠ

: ΜΜΕ

Αθήνα, 05/07/22

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ επανέρχεται για ακόμη μία φορά στο σοβαρότατο θέμα της έλλειψης προσωπικού που υπάρχει εδώ και καιρό στο Παθολογικό τμήμα του νοσοκομείου Παμμακάριστος.

            Από την 1η Ιουλίου οι 4 εναπομείναντες Παθολόγοι (επί συνόλου 9 οργανικών θέσεων), καλούνται να καλύπτουν το Παθολογικό τμήμα, το Τμήμα covid, τις κλίνες ΜΑΦ, το Τακτικό Παθολογικό ιατρείο, το Διαβητολογικό ιατρείο τα ΤΕΠ στις γενικές εφημερίες καθώς επίσης εξακολουθεί και η μεταφορά ασθενών από το νοσοκομείο Ευαγγελισμός στο Παθολογικό τμήμα της Παμμακάριστου για συνέχιση της νοσηλείας των ασθενών.

Για όλα τα παραπάνω φυσικά είναι ενήμεροι το Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, η Υποδιοίκησης της Υ.Πε. και η Διοίκησης του Νοσοκομείου.

Ζητάμε:

  • Να προκηρυχτούν άμεσα οι κενές οργανικές θέσεις Παθολόγων για να δοθεί μια μόνιμη λύση στο πρόβλημα της υποστελέχωσης.
  • Να ολοκληρωθεί με κατεπείγουσες διαδικασίες η κρίση και πρόσληψη Παθολόγου Επιμελητή Β που εκκρεμεί για το νοσοκομείο Παμμακάριστος.