Προς τη Διοίκηση της 1ης ΥΠε για Μετακινήσεις από το Θωρακοχειρουργικό Τμήμα του Νοσοκομείου Σισμανόγλειο 06/08/21

ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ 1ης Υ.ΠΕ.

 Κοινοποίηση

: Διοίκηση Σισμανόγλειου Νοσοκομείου

: Υπουργός Υγείας

: Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας

: ΙΣΑ

: ΙΣΠ

: ΟΕΝΓE

 

Αθήνα, 06/08/21

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ ενημερώνει ότι εδώ και 8 μήνες μετά την παραίτηση ενός υπηρετούντος επικουρικού θωρακοχειρουργού, στο Θωρακοχειρουργικό Τμήμα του Σισμανογλείου υπηρετούν 1 επιμελητής Α’ και ένας επικουρικός θωρακοχειρουργός.

Οι συνάδελφοι ακόμη και όταν το νοσοκομείο είχε μετατραπεί σε νοσοκομείο covid κάλυπταν τις ανάγκες με 15 εφημερίες ετοιμότητας ο κάθε ένας. Μετά την επανένταξη του Σισμανογλείου στις γενικές εφημερίες από 23/05/21, οι συνάδελφοι υποχρεούνται να καλύπτουν 7 - 8 γενικές εφημερίες το μήνα και 21 - 22 πρωινές εφημερίες και ό,τι επείγον περιστατικό προκύψει από τα 2 πνευμονολογικά Τμήματα συν τα τακτικά χειρουργεία.

Οι γιατροί έχουν φτάσει στα όρια της σωματικής και ψυχικής τους εξάντλησης και δεν υπάρχει ούτε η δυνατότητα να πάρουν άδεια.

Ζητάμε:

ü  την άμεση ενίσχυση του Θωρακοχειρουργικού Τμήματος, με 2 ειδικευμένους θωρακοχειρουργούς.

ü  την εξαίρεση του Θωρακοχειρουργικού Τμήματος από τις πρωινές εφημερίες.

ü  την άμεση διενέργεια της εκκρεμούσας κρίσης Επιμελητή Β΄.