Προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου Τζάνειο για μη Καταβολή Αποζημίωσης 05/08/21

ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΖΑΝΕΙΟ

Κοινοποίηση

: Διοίκηση 2ης Υ.Πε.

: Υπουργός Υγείας

: Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας

: ΙΣΑ

: ΙΣΠ

: ΟΕΝΓE

 

Αθήνα, 04/08/21

Μετά από παρέμβαση και της ΕΙΝΑΠ, το Συμβούλιο Διοίκησης του νοσοκομείου «Τζάνειο» από 10/06/21 αποφάσισε την καταβολή αποζημίωσης σε ειδικευόμενο γιατρό για οφειλόμενη άδεια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

            Όμως, οι υπηρεσιακοί αρμόδιοι του νοσοκομείου για ακατανόητους λόγους αρνούνται να εφαρμόσουν την απόφαση της ίδιας της Διοίκησης του νοσοκομείου.

            Απαιτούμε τις άμεσες ενέργειές σας για τη λύση του θέματος.