Προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου Αττικόν για τον Συντονιστή Γενικής Εφημερίας 30/06/21

ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ

 

Κοινοποίηση

: Υπουργός Υγείας

: Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας

: Διοικητής 2ης Υ.ΠΕ.

: ΙΣΑ

: ΙΣΠ

: ΟΕΝΓE

: 3μελείς, 5μελείς επιτροπές ΕΙΝΑΠ

 

Αθήνα, 30/06/21

 

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ απαιτεί από τη διοίκηση του Νοσοκομείου Αττικόν  τη διακοπή ορισμού συντονιστή γενικής εφημερίας, καθώς αυτή δεν νομιμοποιείται από την κείμενη νομοθεσία.

Αρνούμαστε κατηγορηματικά την ανάθεση  στους γιατρούς του νοσοκομείου καθηκόντων που δεν έχουν καμία σχέση με την άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος, ιδιαίτερα μάλιστα όταν αυτά αφορούν την διαχείριση προβλημάτων επάρκειας κλινών και οργάνωσης της γενικής εφημερίας του νοσοκομείου που είναι αδύνατον να επιλυθούν από το ιατρικό προσωπικό.

Θεωρούμε αυτονόητη την απόσυρση του πρόσφατου εγγράφου προς το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου για τα καθήκοντα του συντονιστή εφημερίας.

Δε μπορεί να γίνει ανεκτό οι διοικητικές και γενικότερες πολιτικές ευθύνες για τη μετατροπή των διαδρόμων του νοσοκομείου σε θαλάμους  «επικουρικών κλινών»  να μετακυλίονται στους γιατρούς και απαιτούμε την άμεση επίλυση του προβλήματος.