Προς τον Υπουργό Υγείας για τα Ογκολογικά Νοσοκομεία 19/03/21

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ, κ. ΒΑΣΙΛΗ ΚΙΚΙΛΙΑ

ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ, κ. ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗ

 

 Κοινοποίηση

: Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υγείας

: Διοικητές 1ης και 2ης Υ.Πε.

: Διοικητές Νοσοκομείων Αθήνας - Πειραιά

: ΙΣΑ

: ΙΣΠ

: ΟΕΝΓE

: 3μελείς, 5μελείς επιτροπές ΕΙΝΑΠ

: ΜΜΕ

 

Αθήνα, 19/03/21

 

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ επισημαίνει ότι τα νοσοκομεία τα οποία κατεξοχήν περιθάλπουν ογκολογικούς ασθενείς («Μεταξά», «ΓΟΝΚ», «Αγ. Σάββας») θα πρέπει για ευνόητους λόγους αποφυγής ενδονοσοκομειακής διασποράς σε ευαίσθητο ανοσοκατεσταλμένο πληθυσμό ασθενών να μην έχουν πτέρυγες covid.

Ε ιδικά δε, το Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς, θα πρέπει και αυτό να μην έχει πτέρυγα covid, έτσι ώστε να μπορεί να συμβάλλει στην περίθαλψη τόσο των ογκολογικών ασθενών όσο και άλλων noncovid περιστατικών γενικής νοσηρότητας, ιδιαίτερα σήμερα που τα υπόλοιπα δημόσια νοσοκομεία πιέζονται πάρα πολύ.