Προς τον Υπουργό Υγείας για τη Μετατροπή ΜΕΘ 26/02/21

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ, κ. ΒΑΣΙΛΗ ΚΙΚΙΛΙΑ

ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ, κ. ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗ

Κοινοποίηση

: Διοικητές 1ης και 2ης Υ.Πε.

: Διοικητές Νοσοκομείων Αθήνας - Πειραιά

: ΙΣΑ

: ΙΣΠ

: ΟΕΝΓE

: 3μελείς, 5μελείς επιτροπές ΕΙΝΑΠ

: ΜΜΕ

 

Αθήνα, 26/02/21

 

 

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ ενημερώθηκε ότι δόθηκε εντολή από την διοίκηση της 1ης ΥΠε για πλήρη μετατροπή της ως τώρα nonCovidΜΕΘ του νοσοκομείου «Ερυθρός Σταυρός» σε CovidΜΕΘ. Παρόμοιες εντολές έχουν δοθεί τις τελευταίες μέρες και σε αρκετά άλλα νοσοκομεία της Αττικής. Είναι αυτονόητο ότι αυτές οι μετατροπές δεν αυξάνουν τον συνολικό αριθμό διαθέσιμων κλινών ΜΕΘ και δεν λύνουν το πρόβλημα της συνολικής υπερπληρότητας που αφορά τόσο την Covidόσο και την nonCovidβαριά νοσηρότητα. Δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα σε μεγάλα γενικά νοσοκομεία που δεν διαθέτουν πλέον κλίνες nonCovidΜΕΘ για την περίθαλψη των περιστατικών που χρειάζονται εντατική θεραπεία. Επιμένουμε:

  1. Για την έστω και τώρα ανάπτυξη περισσότερων κλινών ΜΕΘ στελεχωμένων με το κατάλληλο μόνιμο προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία.
  1. Στην επίταξη άνευ όρων, χωρίς ενίσχυση της υπερκερδοσκοπίας των μεγαλοκλινικαρχών και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται των περίπου 200 κλινών ΜΕΘ ιδιωτικών θεραπευτηρίων της Αττικής, τόσο για nonCovidόσο και για Covidπεριστατικά.