Προς τον Υπουργό Υγείας για Παράταση Θητείας των Επιστημονικών Συμβουλίων 22/02/21

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ, κ. ΒΑΣΙΛΗ ΚΙΚΙΛΙΑ

ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ, κ. ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗ

Κοινοποίηση

: Διοικητές 1ης και 2ης Υ.Πε.

: Διοικητές Νοσοκομείων Αθήνας - Πειραιά

: ΙΣΑ

: ΙΣΠ

: ΟΕΝΓE

: 3μελείς, 5μελείς επιτροπές ΕΙΝΑΠ

: ΜΜΕ

                                                                                                        

Αθήνα, 22/02/2021

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ ενημερώθηκε πως επίκειται εγκύκλιος για παράταση της θητείας των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των νοσοκομείων έως 30/06/21 λόγω επιδημίας.

               Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει σχετική ρύθμιση και για τα Επιστημονικά Συμβούλια αλλά και για τους αιρετούς εκπροσώπους στα Συμβούλια Διοίκησης των νοσοκομείων που έχει λήξει η θητεία τους: είτε να γίνουν οι αρχαιρεσίες με όρους υγειονομικής ασφάλειας ή να παραταθεί η θητεία τους επίσης έως 30/06/21.

               Είναι απαράδεκτη η τακτική ορισμένων διοικητών νοσοκομείων να αναγνωρίζουν ή όχι με επιλεκτικό τρόπο την εγκυρότητα των Επιστημονικών Συμβουλίων και των αιρετών εκπροσώπων στα Συμβούλια Διοικήσεων ανάλογα με το αν τους είναι εκάστοτε αρεστές ή όχι οι αποφάσεις ή τοποθετήσεις τους.