Προς τη Διοίκηση της 2ης ΥΠε για την Τήρηση Διαδικασιών Πειθαρχικού Ελέγχου στο Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας 19/02/21

Π ΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ 2ης Υ.ΠΕ.

 

Κοινοποίηση : Υπουργό Υγείας

   :Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας

   : Διοίκηση 1ης & 2ης Υ.Πε.

   : Διοικητές Νοσοκομείων

   : ΙΣΑ

   : ΙΣΠ

   : ΟΕΝΓΕ

   : 3μελείς, 5μελείς Επιτροπές ΕΙΝΑΠ

   : ΜΜΕ

 

Αθήνα, 19/02/21

 

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ με αφορμή χρηματισμό γιατρού στο Ασκληπιείο Βούλας και τη σχετική ανακοίνωση του Επιστημονικού Συμβουλίου του νοσοκομείου επισημαίνει ότι,τα Επιστημονικά Συμβούλια των νοσοκομείων οφείλουν να γνωμοδοτούν στις Διοικήσεις για όλα τα θέματα που άπτονται της λειτουργίας των τμημάτων και των κλινικών. Σε καμία περίπτωση η πειθαρχική διαδικασία σε βάρος γιατρού εγκαλούμενου για χρηματισμό δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης του Επιστημονικού Συμβουλίου.

Οι νοσοκομειακοί γιατροί ασχολούνται καθημερινά με την υγεία και τη ζωή των ασθενών. Η ΕΙΝΑΠ είναι πάντα, κάθετα αντίθετη σε χρηματισμό γιατρών και έχει τοποθετηθεί επανειλημμένως, παραπέμποντας τις υποθέσεις αυτές στα αντίστοιχα Πειθαρχικά Όργανα.