Προς τον Διοικητή της 1ης ΥΠε για Συμβάν Διοικητικής Αυθεραισίας στο Νοσοκομείο Έλενας Βενιζέλου 10/02/21

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ 1ης ΥΠΕ

Κοινοποίηση         : Υπουργό Υγείας

                                   : Υφυπουργό Υγείας

     : Διοίκηση 2ης Υ.Πε.

     : Διοικητές Νοσοκομείων

     : ΙΣΑ

     : ΙΣΠ

     : ΟΕΝΓΕ

     : 3μελείς, 5μελείς Επιτροπές ΕΙΝΑΠ

     : ΜΜΕ

Αθήνα, 10/02/21

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ ενημερώθηκε από τα μέλη του για νέο συμβάν διοικητικής αυθαιρεσίας, αυτή την φορά στο ΓΝ «Έλενας Βενιζέλου».

Συγκεκριμένα, η διοικήτρια του νοσοκομείου, αγνοώντας την κείμενη νομοθεσία προκρίνει αυθαίρετη και παράτυπη λίστα υποψηφίων για την θέση του διευθυντή ιατρικής υπηρεσίας. Επίσης, η διοικήτρια δεν τηρεί τις νόμιμες προβλεπόμενες διαδικασίες ούτε όσον αφορά τον ορισμό προσωρινών προϊσταμένων ιατρών επιστημονικών υπευθύνων τμημάτων.

Η μεθόδευση αυτή είναι απαράδεκτη και πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία βάσει της νομοθεσίας.