Προς τη Διοίκηση της 1ης ΥΠε Παράσταση Διαμαρτυρίας για Μετακινήσεις Υγειονομικών 15/12/20

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ 1ης Υ.Πε.

 

 

Κοινοποίηση : Διοικητές Νοσοκομείων

   : 3μελείς, 5μελείς Επιτροπές ΕΙΝΑΠ

Αθήνα, 15/12/20

 

Τ ο ΔΣ της ΕΙΝΑΠ στα πλαίσια ήδη ειλημμένης σχετικής απόφασής του, συμμετέχει σε παράσταση διαμαρτυρίας εκπροσώπων φορέων την Τετάρτη 16/12/20 και ώρα 12:00 στη διοίκηση της 1ης ΥΠε με αίτημα την αναστολή της απόφασης μετακινήσεων γιατρών σε άλλα νοσοκομεία, επισημαίνοντας και τη μετακίνηση του προέδρου του Σωματείου Εργαζομένων του νοσοκομείου Άγιος Σάββας και μέλος του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ.