Προς τον Υπουργό Υγείας Αιτήσεις Ασθενών προς τα ΚΕΠΑ 27

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ κ. ΚΙΚΙΛΙΑ

ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ κ. ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗ

Κοινοποίηση       : Διοικητές 1ης και 2ης Υ.ΠΕ.

       : Διοικητές Νοσοκομείων Αθήνας - Πειραιά

       : 3μελείς, 5μελείς επιτροπές ΕΙΝΑΠ

       : ΙΣΑ

       : ΙΣΠ

       : ΟΕΝΓΕ

Αθήνα, 27/10/2020

Αναγκαζόμαστε να επανέλθουμε για πολλοστή φορά στο θέμα των αιτήσεων ασθενών προς τα ΚΕΠΑ επειδή ακόμα και τώρα εν μέσω πανδημίας υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις εκεί αρμοδίων που επιμένουν να ταλαιπωρούν ασθενείς και να μετακυλύουν δικές τους ευθύνες στους νοσοκομειακούς γιατρούς.

  1.       Οι γιατροί των δημόσιων νοσοκομείων και ΚΥ δεν «παραπέμπουν» ασθενείς στα ΚΕΠΑ. Οι νοσοκομειακοί γιατροί είναι ειδικοί δημόσιοι λειτουργοί που στα πλαίσια των υπηρεσιακών τους καθηκόντων εξετάζουν στα τακτικά ιατρεία ασθενείς που έχουν κλείσει ραντεβού με την διαδικασία που έχει ορίσει η πολιτεία. Επίσης νοσηλεύουν ασθενείς, τακτικά περιστατικά που εισάγονται μέσω επίσημης ηλεκτρονικής λίστας ή επείγοντα περιστατικά που εισάγονται μέσω ΤΕΠ. Η αίτηση προς τα ΚΕΠΑ για οποιονδήποτε λόγο (επιδόματα, βοηθήματα, αποφυλακίσεις) είναι απόφαση, υπόθεση και ευθύνη του ίδιου του ασθενούς.
  2.       Οι γιατροί των δημόσιων νοσοκομείων και ΚΥ δεν έχουν καμία ευθύνη ή αρμοδιότητα για την πιστοποίηση των στοιχείων ταυτότητας, διεύθυνσης διαμονής κ.λπ. του αιτούντος. Αυτό αυτονόητα είναι υπόθεση του ίδιου του αιτούντος που πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα για την αλήθεια των προσωπικών του στοιχείων καθώς και των διοικητικών αρμοδίων (των νοσοκομείων αν πρόκειται για ασθενή της ηλεκτρονικής λίστας ραντεβού τακτικών ιατρείων ή σπανιότερα των σωφρονιστικών υπηρεσιών αν πρόκειται για ασθενή τρόφιμο φυλακών).
  3.       Το όποιο πιστοποιητικό έντυπο ή ηλεκτρονικό από δημόσιο νοσοκομείο ή ΚΥ προς τα ΚΕΠΑ πρέπει να δίνεται με εμπλοκή και συνευθύνη των διοικητικών αρμοδίων που καταρτίζουν τις λίστες ραντεβού των τακτικών ιατρείων και που καταχωρούν τα εξιτήρια νοσηλείας.

Με βάση τα παραπάνω για πολλοστή φορά απαιτούμε :

  • Όσον αφορά το έντυπο πιστοποιητικό από δημόσια νοσοκομεία και ΚΥ προς ΚΕΠΑ να απαλειφθεί η λέξη «ΠΑΡΑΠΕΜΠΩΝ» (γιατρός) από την 1η σελίδα και επίσης να απαλειφθεί πάλι από την 1η σελίδα η πρόβλεψη ενυπόγραφης πιστοποίησης των προσωπικών στοιχείων του / της ασθενούς από τον / την γιατρό. Ο γιατρός να υπογράφει μόνον όσο αφορά το ιατρικό μέρος.
  • Να διορθωθεί η νομοθεσία περί ηλεκτρονικού εισηγητικού φακέλου σύμφωνα με τις από το 2018 επισημάνσεις της ΕΙΝΑΠ και της ΟΕΝΓΕ δηλαδή να εμπλέκονται οι διοικητικοί αρμόδιοι των νοσοκομείων και ΚΥ στο διαδικαστικό μέρος (πιστοποίηση στοιχείων αιτούντος, διεκπεραίωση αίτησης κ.λπ.) και ευθύνη των γιατρών να είναι μόνο το καθαρά ιατρικό μέρος.

Υπενθυμίζουμε πως εξακολουθεί σε ισχύ η σύστασή μας προς τους συναδέλφους νοσοκομειακούς γιατρούς και η κάλυψή μας σε αυτούς :

  1. Όσον αφορά το έντυπο πιστοποιητικό να διαγράφουν από την 1η σελίδα την λέξη «ΠΑΡΑΠΕΜΠΩΝ» και να την αντικαθιστούν με την λέξη «ΕΞΕΤΑΣΑΣ» και να ΜΗΝ υπογράφουν στο τέλος της 1ης σελίδας (πιστοποίηση προσωπικών στοιχείων ασθενούς) αλλά μόνο στις ενδιάμεσες σελίδες και στην τελευταία σελίδα (ιατρικό μέρος). Επίσης αυτονόητα να επιμένουν πως το γραπτό αυτό πιστοποιητικό χορηγείται μόνον κατόπιν σχετικής αίτησης του ασθενούς ή των νομίμων εκπροσώπων του προς τους  διοικητικούς αρμοδίους του νοσοκομείου ή του ΚΥ.
  2. Όσο αφορά τον ηλεκτρονικό εισηγητικό φάκελο να ΑΠΕΧΟΥΝ από την διαδικασία μέχρι την διόρθωση της σχετικής νομοθεσίας σύμφωνα με τις ήδη από το 2018 (από ενάρξεως εφαρμογής) σχετικές επισημάνσεις της ΕΙΝΑΠ και της ΟΕΝΓΕ