Προς τη Διοίκηση της 1ης ΥΠε για Εφημέρευση Γιατρών σε άλλα Νοσοκομεία 09/10/20

ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ 1ης Υ.Πε.

Κοινοποίηση      : Διοικητή 2ης Υ.Πε.

                              : Διοικητές Νοσοκομείων Αθήνας – Πειραιά

         : ΙΣΑ

                              : ΙΣΠ

                              : ΟΕΝΓE

                              : 3μελείς, 5μελείς επιτροπές ΕΙΝΑΠ

                              : ΜΜΕ

Αθήνα, 09/10/20

Με έγγραφο του διοικητή της 1ης Υ.Πε. (6/10/20) δίνεται εντολή εφημέρευσης στο νοσοκομείο Ελπίς για συγκεκριμένες ημερομηνίες μηνός Οκτωβρίου 2020 σε τρεις ακτινοδιαγνώστες γιατρούς του ΕΣΥ που υπηρετούν στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα (η μία) και στο ΓΟΝΚ Άγιοι Ανάργυροι (οι δύο). Οι εντολές αυτές είναι ανεφάρμοστες καθώς υποχρεώνουν γιατρούς νοσοκομείων να εφημερεύουν εκτός από το δικό τους νοσοκομείο και σε άλλα λόγω έλλειψης ιατρικού προσωπικού.

 

Για άλλη μια φορά επιμένουμε στο αίτημα κάλυψης όλων των κενών με προσλήψεις σε μόνιμες θέσεις.