Προς τον Υπουργό Υγείας για την Απαγόρευση Συμμετοχής στις Εξετάσεις Απόκτησης Τίτλου Ειδικότητας από Γιατρούς που δεν Έχουν Ολοκληρώσει Αγροτικό 21/09/20

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ κ. ΒΑΣΙΛΗ ΚΙΚΙΛΙΑ

ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ κ. ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗ

Κοινοποίηση: Διοικητές 1ης και 2ης ΥΠε.

Αθήνα, 21/09/20

Η ΕΙΝΑΠ επανέρχεται για άλλη μια φορά στο επείγον και σοβαρότατο θέμα της απαγόρευση συμμετοχής στις εξετάσεις απόκτησης τίτλου ειδικότητας για του νέους γιατρούς που έχουν ολοκληρώσει τα χρόνια της ειδικότητας αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει την θητεία υπαίθρου («αγροτικό»).

Είναι απαράδεκτη η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του υπουργείο Υγείας που θεσμοθέτησε και διατήρησε αυτή την αντιεκπαιδευτική κατάσταση εκβιαστική ομηρίας σε βάρος των νέων γιατρών.

Επίσης, απαράδεκτη είναι η σημερινή πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας που από πέρυσι έως σήμερα έχει δεσμευθεί τρείς (3) φορές πως θα επίλυε το θέμα αλλά δεν το έχει πράξει.

Απαιτούμε την άμεση επίλυση του θέματος ενόψει της επόμενης εξεταστικής.