Προς τον Διοικητή της 1ης ΥΠΕ για την μη Εκλογή ΔΣ στο Νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριακού 20/07/20

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ 1ης ΥΠΕ. κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΤΑΘΗ

Κοινοποίηση      : Διοικητή Νοσοκομείου Παίδων Αγλαΐα Κυριακού

                              : ΟΕΝΓΕ

                              : ΙΣΑ

                              : ΙΣΠ

         : 3μελείς, 5μελείς επιτροπές ΕΙΝΑΠ

Αθήνα, 20/07/20

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ ενημερώθηκε ότι στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού εδώ και ένα χρόνο δεν έχει εκλεγεί καινούργιο ΔΣ.

Αποτέλεσμα αυτού είναι η συσσώρευση προβλημάτων που δεν μπορούν να λυθούν παρά μόνο με την εκλογή του, καθώς το νοσοκομείο λειτουργεί οριακά μέσω εξουσιοδοτήσεων που είχαν δοθεί από την παλιά διοίκηση.

Επίσης, στις 03/08/20 λήγουν οι θητείες όλων των θεσμικών οργάνων του νοσοκομείου, όπως οι διευθυντές των τομέων και ο διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας. Η δε Τράπεζα της Ελλάδος προειδοποιεί ότι δεν θα μπορεί να συνεχίσει να δίνει πιστώσεις, με αποτέλεσμα ήδη να μην έχουν πληρωθεί οι έξτρα εφημερίες του 2019, ενώ υπάρχει κίνδυνος μη πληρωμής των εφημεριών του Μαΐου του 2020.

Ζητάμε να προκηρυχθούν άμεσα εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπου γιατρών και συγκρότηση σε ΔΣ.