Προς τον Διοικητή της 2ης ΥΠΕ για Μετακινήσεις Γιατρών σε Νοσοκομεία 06/07/20

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ 2ης Υ.ΠΕ.

Κοινοποίηση : Διοικητή 1ης Υ.Πε.

 : Διοικητές Νοσοκομείων Αθήνας - Πειραιά

 : ΙΣΑ

 : ΙΣΠ

 : ΟΕΝΓE

 : 3μελείς, 5μελείς επιτροπές ΕΙΝΑΠ

Αθήνα, 06/07/2020

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ ενημερώθηκε ότι συνάδελφος από το Καρδιολογικό τμήμα του ΓΑΝΠ Μεταξά, ισχυρίζεται ότι θα μεταφερθεί σε άλλο νοσοκομείο παρόλο που έχει μόλις διοριστεί στην θέση αυτή. Η ΕΙΝΑΠ επισημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να μετακινούνται γιατροί χωρίς να πληρούνται όλες οι νόμιμες διαδικασίες και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου απειλείται η εύρυθμη λειτουργία ενός τμήματος. Η λύση του προβλήματος των τραγικών ελλείψεων σε ιατρικό προσωπικό καλύπτονται μόνο με την πλήρη στελέχωση των τμημάτων με μόνιμους επιμελητές.