Προς τον Υπουργό Υγείας για το Επίδομα Εφημέρευσης των Επιστημονικά Υπεύθυνων Γιατρών Τμημάτων και Εργαστηρίων 02/10/19

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ κ. ΒΑΣΙΛΗ ΚΙΚΙΛΙΑ

ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ κ. ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗ

Κοινοποίηση

: Διοικητές 1ης και 2ης Υ.Πε.

: Διοικητές Νοσοκομείων Αθήνας - Πειραιά

: ΠΙΣ

: ΙΣΑ

: ΙΣΠ

: ΟΕΝΓE

: ΜΜΕ

: 3μελείς, 5μελείς επιτροπές ΕΙΝΑΠ

Αθήνα 02/10/19

Θεωρούμε απαράδεκτο πρόσφατο έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με το οποίο αιφνιδιαστικά και μετά από χρόνια, οι επιστημονικοί προϊστάμενοι διευθυντές γιατροί τμημάτων και εργαστηρίων του ΕΣΥ που δεν έχουν το βαθμό του συντονιστή διευθυντή δε θα δικαιούνται το επίδομα εφημέρευσης.

Αυτό, δημιουργεί τεράστια θέματα επιστημονικής ανισοτιμίας και διαταράσσει σε σοβαρό βαθμό τη λειτουργία των τμημάτων καθώς σε πάρα πολλά τμήματα είναι τελείως απαραίτητη η εφημερία του επιστημονικού υπεύθυνου όλες τις ημέρες του μήνα έτσι ώστε να λύνει ιατρικά και διαδικαστικά θέματα που τυχόν προκύψουν.

Απαιτούμε από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας την άμεση διόρθωση του θέματος.