Προς τον Διοικητή του Νοσοκομείου Νίκαιας για Περικοπές σε Οφειλόμενα Δεδουλευμένα 24/06/19

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ , ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ

Κοινοποίηση

: Διοικητής 2ης Υ.Πε.

: Μέλη ΔΣ ΕΙΝΑΠ

: ΜΜΕ

: 5μελής Επιτροπή ΕΙΝΑΠ Νοσοκομείου Νίκαιας

 

Αθήνα, 24/06/19

Πληροφορηθήκαμε πως σήμερα στην ημερήσια διάταξη του συμβουλίου της διοίκησης του νοσοκομείου σας υπάρχουν εισηγήσεις για περικοπές σε οφειλόμενα δεδουλευμένα ιατρικού προσωπικού.

            Εφιστούμε την προσοχή σας στο ότι τόσο η περικοπή οφειλόμενων δεδουλευμένων όσο και ο εξαναγκασμός σε απλήρωτη εργασία αποτελούν παράνομες πράξεις.

            Ενημερώνουμε πως για τις αποφάσεις διοικητή για τις οποίες έγινε ήδη περικοπή στα οφειλόμενα δεδουλευμένα πρόσθετων εφημεριών Δεκεμβρίου 2018 και Ιανουαρίου 2019 για τους ειδικευμένους γιατρούς του νοσοκομείου, έχουν ήδη κινηθεί από την ΕΙΝΑΠ οι νόμιμες διαδικασίες για διερεύνηση και καταλογισμό τυχόν ποινικών ευθυνών.

Σας καλούμε να μην προχωρήσετε σε οποιαδήποτε περικοπή οφειλόμενων δεδουλευμένων.