Προς τον Υπουργό Υγείας για το Κέντρο Υγείας Καπανδριτίου 21/06/19

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ Κ. ΞΑΝΘΟ

Κοινοποίηση

: Αναπληρωτή υπουργό Υγείας

: Διοικητές 1ης και 2ης Υ.Πε.

: 3μελείς, 5μελείς Επιτροπές ΕΙΝΑΠ

Αθήνα, 21/06/19

Κύριε Υπουργέ,

Σας ενημερώνουμε ότι το ΚΥ Καπανδριτίου δεν δύναται να έχει 24ωρη εφημεριακή λειτουργία, όπως μας ενημέρωσαν οι γιατροί του κέντρου, διότι έχει σοβαρές έλλειψης ιατρικού προσωπικού.

Παρακαλούμε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.