Προς τους Διοικητές των Νοσοκομείων Αθήνας - Πειραιά για την Σωστή Αποστολή των Αναδρομικών των Γιατρών 30/05/19

 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Κοινοποίηση

: Διοικητές 1ης και 2ης Υ.Πε.

: Γραφεία Μισθοδοσίας

: 3μελείς, 5μελείς Επιτροπές ΕΙΝΑΠ

Αθήνα, 30/05/19

 

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, με το πρόβλημα που έχει προκύψει στα νοσοκομεία, παρακαλεί για την άμεση εφαρμογή της υπ’ αριθμόν 1187 απόφασης ΦΕΚ 1642, τεύχος 2ο 13/05/19 με βάση την οποία τα αναδρομικά των γιατρών του ΕΣΥ αποστέλλονται στην ΑΑΔΕ με τον κωδικό 48 και όχι όπως ήταν αρχικά με τον κωδικό 47.

Τυχόν καθυστέρηση ενόψει των φορολογικών δηλώσεων ή άρνηση εκτελέσεως της παραπάνω απόφασης, σημαίνει βαριές ποινικές ευθύνες.

Η ΕΙΝΑΠ θα παρακολουθεί το θέμα καθημερινά σε όλα τα νοσοκομεία.