Δελτίο Τύπου ΕΙΝΑΠ για τους Γιατρούς Εργασίας στα Νοσοκομεία 24/04/19

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κοινοποίηση

: Υπουργό Υγείας

: Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας

: Διοικητές 1ης και 2ης Υ.Πε.

: Διοικητές Νοσοκομείων

: ΟΕΝΓE

: ΙΣΠ

: 3μελείς, 5μελείς επιτροπές ΕΙΝΑΠ

Αθήνα, 24/04/19

Είναι γνωστό ότι υπάρχει επίσημη νομοθεσία από το 1985 που εκτός των άλλων προβλέπει την ύπαρξη γιατρών εργασίας και τεχνικών ασφαλείας στους χώρους εργασίας. Είναι επίσης γνωστό ότι για να καλυφθούν οι εργασιακοί χώροι πανελλαδικά χρειάζονται πολλές εκατοντάδες ίσως και χιλιάδες.

            Σε ελάχιστα νοσοκομεία υπάρχουν αυτές οι ειδικότητες. Όπου υπάρχουν είναι είτε μεμονωμένοι ελευθεροεπαγγελματίες με μπλοκάκι, είτε υπάλληλοι εταιριών που υπακούν συνήθως στις εντολές τις εταιρίας.

            Επίσης –πράγμα εντελώς παράνομο- ανατίθεται με την κάλυψη του Υπουργείου η υποχρέωση του νοσοκομείου σε υπηρετούντες γιατρούς, συνήθως παθολόγους. Το ίδιο ισχύει και για τους τεχνικούς ασφαλείας (ανάθεση σε ιδιώτες). Φυσικά οι χώροι των νοσοκομείων είναι ανθυγιεινοί.

            Η Πολιτεία όχι μόνο δεν το αναγνωρίζει, αλλά παρανομεί ταυτόχρονα, στερώντας από τους υγειονομικούς το ελάχιστο πλέγμα προστασίας. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που υπάρχουν εργατικά ατυχήματα στα νοσοκομεία, για τα οποία όχι μόνο δε λαμβάνονται προληπτικά μέτρα, αλλά ούτε καν καταγράφονται!

            Επισημαίνουμε ότι και οι οργανικές θέσεις ειδικευομένων ιατρών εργασίας πανελλαδικά είναι μόνο μερικές δεκάδες.

            Η ένταξή μας στα βαρέα και ανθυγιεινά απαιτεί όχι μόνο μισθολογικά και συνταξιοδοτικά μέτρα αλλά και εξασφάλιση συνθηκών για να αποφευχθούν τα ατυχήματα καθώς και οι κακοήθειες από ιονίζουσες ακτινοβολίες και τα νοσήματα φθοράς και η εργασιακή εξουθένωση (burnout) μεγάλης μερίδας υγειονομικών.

            Γι’ αυτό απαιτούμε άμεσα:

  1. Σύσταση θέσεων ιατρών εργασίας –έναν ή δύο ανάλογα με το μέγεθος του νοσοκομείου- και τεχνικό ασφαλείας. Με αφορμή την εξαγγελία του Υπουργείου για νέους Οργανισμούς να προβλεφθούν άμεσα οργανικές θέσεις μόνιμων συναδέλφων, ιατρών ΕΣΥ, με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, με γρήγορη προκήρυξη και κάλυψη όλων των αναγκών.
  2. Να αυξηθούν επειγόντως οι οργανικές θέσεις ειδικευομένων ιατρικής της εργασίας πανελλαδικά.
  3. Να ενεργοποιηθούν τώρα οι υπηρεσίες Επιθεώρησης Εργασίας και να ελέγξουν όλα τα νοσοκομεία για να διαπιστώσουν τι κενά υπάρχουν και να επιβάλλουν κυρώσεις.
  4. Να σταματήσουν, το Υπουργείο, οι Υ.Πε και οι Διοικήσεις να αναθέτουν καθήκοντα ιατρού εργασίας σε υπηρετούντες στα νοσοκομεία συναδέλφους.
  5. Στον «πολυθρύλητο διάλογο» του υπουργείου Εργασίας για τα βαρέα και ανθυγιεινά να υπάρξει δέσμευση ότι θα χαρακτηριστούν τα νοσοκομεία χώροι ανθυγιεινής εργασίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται – κλιμακωτά κατά κλάδο- σε μισθούς, ωράριο, χρόνια συνταξιοδότησης, άδειες κ.λπ.

Θα συνεχίσουμε τον αγώνα για την τήρηση των συνθηκών Υγιεινής και Ασφάλειας στους εργασιακούς μας χώρους που περνάμε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας.