Προς τους Διοικητές των Νοσοκομείων της Αθήνας και του Πειραιά για τους Επικουρικούς σε Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 28/03/19

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ- ΠΕΙΡΑΙΑ

Κοινοποίηση

: Διοικητές 1ης και 2ης Υ.Πε.

: ΟΕΝΓE

: 3μελείς, 5μελείς Επιτροπές ΕΙΝΑΠ

: ΜΜΕ

Αθήνα, 28/03/19

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ ενημερώθηκε ότι οι επικουρικοί επιμελητές γιατροί που είναι σε παράταση θητείας και που η μισθοδοσία τους είναι ενταγμένη σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ παραμένουν απλήρωτοι. Αυτό συμβαίνει γιατί έχει παρουσιαστεί εμπλοκή που αφενός οφείλεται σε διαδικαστικούς λόγους με ευθύνη της κυβέρνησης (εγκλωβισμός των κονδυλίων στην Τράπεζα της Ελλάδος με την μορφή κονδυλίων δημοσίων επενδύσεων) και αφετέρου σε ευθυνοφοβία διοικητών και αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων νοσοκομείων και Υ.Πε. λόγω της από 01/01/19 κατάργησης του πρωτογενούς δημοσιονομικού ελέγχου από το ελεγκτικό συνέδριο.

 

  • Απαιτούμε από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας να λύσει άμεσα το θέμα το οποίο έχει δημιουργηθεί με πλήρη και αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης.
  • Καλύπτουμε συνδικαλιστικά τους συναδέλφους της παραπάνω κατηγορίας που εργάζονται στο λεκανοπέδιο της Αττικής, να προχωρήσουν σε επίσχεση εργασίας μέχρι την καταβολή των δεδουλευμένων τους.