Προς τις 3μελείς, 5μελείς Επιτροπές ΕΙΝΑΠ για Αγωγές Αναδρομικών 27/03/19

ΠΡΟΣ ΤΙΣ 3ΜΕΛΕΙΣ, 5ΜΕΛΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΝΑΠ

Κοινοποίηση

: Διοικητές Νοσοκομείων

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΑΓΩΓΕΣ

27/03/19

Η ΕΙΝΑΠ ενημερώνει τους γιατρούς ότι η τελεσίδικη ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών για την αγωγή είναι η 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019.

Παρακαλούμε τις διοικήσεις των νοσοκομείων όπως διευκολύνουν το έργο των τοπικών Επιτροπών της ΕΙΝΑΠ.

Η ΕΙΝΑΠ μετά από ενημέρωση από το νομικό της σύμβουλο, κ. Προυσανίδη, ενημερώνει τους συναδέλφους σχετικά με την άσκηση αγωγών (αφορά όλους τους γιατρούς, ειδικευμένους, ειδικευόμενους, επικουρικούς κ.λπ) ότι:

1. Για την άσκηση ενδίκου μέσου στο όνομα ιατρών, που δεν καταλαμβάνονται, ορθότερα, που αρνητικά καταλαμβάνονται από την 431/2018 απόφαση του ΣτΕ, επισημαίνουμε τα εξής:

α. Δικαιούνται να ασκήσουν αγωγή, όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο, δεν προσέφυγαν σε δικαστήρια. Δικαιούνται:

i. οι ιατροί που επιλέχτηκαν και διορίστηκαν σε οργανική θέση τμήματος της ειδικότητάς τους του νοσοκομείου. Η αγωγή των ιατρών της κατηγορίας αυτής κατατίθεται στο Διοικητικό Πρωτοδικείο.

ii. οι ειδικευόμενοι και επικουρικοί ιατροί, η αγωγή των οποίων κατατίθεται στα πολιτικά δικαστήρια, στο Ειρηνοδικείο ή στο Πρωτοδικείο, ανάλογα με το χρηματικό ποσό που αξιώνεται.

β. Κάθε ιατρός να ζητήσει και να λάβει πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών. Οι ειδικευόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαιώσεις υπηρεσίας από τα γραφεία προσωπικού.

γ. Κάθε ιατρός να δώσει το εκκαθαριστικό των αποδοχών του Ιουλίου 2012 και του Ιανουαρίου 2013 ή το πρώτο εκκαθαριστικό που φαίνεται η μείωση των αποδοχών. Εκείνο του Ιουλίου 2012 πιστοποιεί το ύψος των αποδοχών του μέχρι τότε, ενώ εκείνο του Ιανουαρίου 2013 πιστοποιεί το ύψος των αποδοχών του μετά τη μείωσή τους. Το ποσό του υπολοίπου, μετά την αφαίρεση, είναι εκείνο που αξιώνεται.

δ. Κάθε ιατρός να δώσει εκκαθαριστικό των αποδοχών του Δεκεμβρίου του 2018.

στ. Τα ακριβή στοιχεία κάθε ιατρού – όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, ειδικότητα, βαθμός, νοσοκομείο που υπηρετεί, τηλέφωνο επικοινωνίας.

Παρακαλούμε να πράξετε τάχιστα, παρακαλώντας την αρμόδια υπηρεσία να σας χορηγήσει το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, και προπαντός την εκκαθάριση, δηλαδή τι θα παίρνατε χωρίς τη μείωση ως αποδοχές και ως αποζημίωση εφημεριών.

  • Παρακαλούμε τα γραφεία προσωπικού και τις Διοικήσεις να μας διευκολύνουν σε αυτή τη διαδικασία

  • Παρακαλούνται οι γιατροί να παραδώσουν σε φάκελο τα έγγραφα που αναγράφονται παραπάνω και τα στοιχεία που ζητούνται, στα γραφεία μας και με τη σειρά που αναγράφονται (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Ειδικότητα, Βαθμός, Νοσοκομείο, ΑΦΜ, Τηλέφωνο), στη διεύθυνση Θεμιστοκλέους 34 & Ακαδημίας 2ος όροφος (ΕΙΝΑΠ) καθημερινά από τις 8.00πμ. έως 2.30μμ., μέχρι τις 08/04/19.