Προς τους Διοικητές των Νοσοκομείων της Αθήνας και του Πειραιά Προετοιμασία για τα Αναδρομικά 04/12/18

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ- ΠΕΙΡΑΙΑ

Κοινοποίηση

: Γραφεία Μισθοδοσίας

: Διοικητές 1ης και 2ης Υ.Πε.

: ΠΙΣ

: ΙΣΑ

: ΙΣΠ

: ΟΕΝΓE

: 3μελείς, 5μελείς Επιτροπές ΕΙΝΑΠ

 

Αθήνα, 04/12/18

Κύριε Διοικητά,

Όπως γνωρίζετε πρόσφατα ψηφίστηκε από την Βουλή η καταβολή των αναδρομικών των γιατρών για το χρονικό διάστημα από 13/11/14 μέχρι 31/12/16. Το υπουργείο Υγείας έχει δεσμευθεί να καταβάλει τα ποσά που οφείλονται στους νοσοκομειακούς γιατρούς μέχρι 27/12/18. Για να συμβεί όμως αυτό πρέπει να γίνει πρώτα η απαραίτητη προεργασία από τα γραφεία μισθοδοσίας των νοσοκομείων ώστε να καταρτιστούν οι λίστες των ατόμων στα οποία πρέπει να καταβληθούν τα ποσά.

Το χρηματικό ποσό που πρέπει να υπολογιστεί είναι η διαφορά μεταξύ των μηνιαίων αποδοχών που λάμβαναν πριν και μετά τις περικοπές που επιβλήθηκαν με τον Ν.4073/2012 και για το προαναφερθέν χρονικό διάστημα.

Παρακαλούμε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να μην καθυστερήσει περαιτέρω αυτή η διαδικασία.