Προς τις 3μελείς, 5μελείς Επιτροπές ΕΙΝΑΠ Ενημέρωση για τις Αγωγές 30/11/18

ΠΡΟΣ ΤΙΣ 3ΜΕΛΕΙΣ, 5ΜΕΛΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΝΑΠ

Κοινοποίηση

: Διοικητές Νοσοκομείων

: Διοικητές 1ης και 2ης ΥΠε

: ΠΙΣ

: ΙΣΑ

: ΙΣΠ

: ΟΕΝΓΕ

: MME

Αθήνα, 30/11/18

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ απευθύνθηκε στον νομικό σύμβουλό της, κ. Προυσανίδη, για τις περαιτέρω ενέργειες που πρέπει να κάνει για τους συναδέλφους, όσον αφορά τις μετά την απόφαση του ΣτΕ διεκδικήσεις για το διάστημα από 01/01/17 μέχρι σήμερα, καθώς και την αναπροσαρμογή των μισθών.

Αποφασίσαμε ν’ ασκηθούν στο όνομα των συναδέλφων, που έχουν ήδη καταθέσει και όσοι θα καταθέσουν δικαιολογητικά, αγωγές. Το αίτημα θα είναι να καταβληθεί η διαφορά, η οποία προκύπτει από την αφαίρεση εκείνων των χρηματικών ποσών, που καταβάλλονται σ’ εφαρμογή του Ν. 4472/2017, από εκείνα που αντιστοιχούσαν στο μισθολόγιο πριν την εφαρμογή των αντισυνταγματικών διατάξεων του Ν. 4093/2012..

Ενημερώνουμε τους συνάδελφους που δεν πρόλαβαν να καταθέσουν τα απαραίτητα έγγραφα, καθώς και αυτούς που κατέθεσαν ελλιπή στοιχεία ότι θα πρέπει αυστηρά να έχουν αποσταλεί μέχρι 01/01/2019.

Υπενθυμίζουμε ότι τα έγγραφα που χρειαζόμαστε είναι:

  1. 1.Κάθε ιατρός να ζητήσει και να λάβει πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.
  2. 2.Επίσης, να έχουν ως σταθερά τις αποδοχές τους του Ιουλίου ή Ιουνίου του 2012 και από τότε, μέχρι και τον Οκτώβριο ή το Νοέμβριο ή το Δεκέμβριο του 2017, χρειάζεται να ξεχωρίσουν εκείνα τα εκκαθαριστικά των αποδοχών τους, που αντιστοιχούν στην κάθε φορά αύξηση του χρονοεπιδόματος. Με τα στοιχεία αυτά θα γίνει ο υπολογισμός των διαφορών – αξιώσεων από 01/01/17 και μετά. Να ληφθεί υπόψη ότι οι αξιώσεις υπόκεινται στη διετή παραγραφή από το τέλος κάθε μήνα.
  3. Τα ακριβή στοιχεία κάθε ιατρού – όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, ειδικότητα, βαθμός, νοσοκομείο που υπηρετεί, τηλέφωνο επικοινωνίας.

Επισυνάπτεται το κείμενο του νομικού συμβούλου για την περαιτέρω ενημέρωσή σας.