Προς τον Διοικητή του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης για την Προκήρυξη Θέσης στον Βαθμό Διευθυντή 20/11/18

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Κοινοποίηση: 3μελης Επιτροπή ΕΙΝΑΠ νοσοκομείου

Αθήνα, 19/11/18

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ καταγγέλει τη Διοίκηση του ΓΝ. Παίδων Πεντέλης η οποία στο πλαίσιο της απαραίτητης κάλυψης των αναγκών της ορθοπεδικής κλινικής σε προσωπικό εισηγήθηκε τον Αύγουστο του 2018 την προκήρυξη μιας θέσης ιατρού σε βαθμό Διευθυντή, επιπλέον των δύο υπηρετούντων ιατρών με τον βαθμό αυτό.

 

Με την προκήρυξη αυτή, η Διοίκηση απαξιώνει τους υπηρετούντες διευθυντές ιατρούς, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια καλύπτουν πλήρως τη λειτουργία της κλινικής σε όλα τα επίπεδα, υπερβαίνοντας εαυτούς καθημερινά, επιδεικνύοντας την απαραίτητη υπευθυνότητα και αφοσίωση στο έργο τους.

 

Η εν λόγω ενέργεια αντιβαίνει την κοινή λογική σύμφωνα με την οποία τα νοσοκομεία αυτή την στιγμή χρειάζονται επειγόντως επιμελητές Β, πόσο μάλλον όταν υπάρχουν δύο γιατροί με βαθμό διευθυντή στην κλινική.