Προς τις 3μελείς, 5μελείς Επιτροπές ΕΙΝΑΠ για την Καταβολή των Δώρων Χριστουγένων και Επιδομάτων Αδείας 06/11/18

ΠΡΟΣ ΤΙΣ 3ΜΕΛΕΙΣ / 5ΜΕΛΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΝΑΠ

Κοινοποίηση: Διοικητές Νοσοκομείων

                                                                   : Διοικητές 1ης και 2ης Υ.Πε.

Αθήνα, 06/11/18

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να κάνετε μια ομαδική αίτηση ανά νοσοκομείο σχετικά με την καταβολή επιδομάτων, (δώρα εορτών και επιδομάτων αδείας) και να την καταθέσετε στη γραμματεία του νοσοκομείου σας ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου.

           

Συνάδελφοι που τυχόν έχουν κάνει ατομική αίτηση καλό είναι να συμμετέχουν και στην ομαδική.

 

Υπόδειγμα αίτησης:

 

Όλοι εμείς που υπογράφουμε το έγγραφο αυτό υπηρετούμε ως ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ στο νοσοκομείο μας.

Κρίθηκε από πρωτοβάθμια δικαστήρια, ότι οι διατάξεις με τις οποίες καταργήθηκαν τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας από 01.01.2013, είναι αντισυνταγματικές. Ο λόγος είναι για τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 (υποπαράγραφος Γ.1 της παραγράφου Γ του άρθρου Πρώτου).

Με την παρούσα ζητούμε να εκκαθαρίστε και να μας καταβάλετε τα σχετικά ποσά, που αντιστοιχούν στα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας του έτους 2013 έως και του έτους 2018.

(Ημερομηνία)

Οι αιτούντες

Α/Α      ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ              ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ                            ΥΠΟΓΡΑΦΗ

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)