Προς τις 3μελείς, 5μελείς Επιτροπές ΕΙΝΑΠ Ενημερωτικό σημείωμα για την Τριτανακοπή 31/08/18

ΠΡΟΣ ΤΙΣ 3ΜΕΛΕΙΣ, 5ΜΕΛΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΝΑΠ

 

Κοινοποίηση

: Διοικητές Νοσοκομείων

 

31/08/18

 

Ενημερώνουμε, υπενθυμίζοντας:

α) Οι περικοπές των αποδοχών μας το έτος 2012 κρίθηκε με την 431/2018 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι ήταν παράνομες.

Οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4093/2012 είναι αντισυνταγματικές.

β) Το παράδοξο της απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ είναι να υποστούν τις συνέπειες από την εφαρμογή των αντισυνταγματικών διατάξεων όσοι ιατροί δεν είχαν προηγουμένως προσφύγει στο δικαστήριο. Το παράδοξο αυτό δεν μπορούσαμε να το αποδεχτούμε.

γ) Χιλιάδες ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ όλης χώρας – 2.038 μέλη της Ένωσής μας – προσβάλανε την απόφαση με τριτανακοπή. Ορίστηκε να συζητηθεί στις 5 Οκτωβρίου 2018, με μείζονα σύνθεση, λόγω της εξαιρετικής σπουδαιότητάς της. Το γνωστοποιούμε για να δώσουμε μαζικά το παρόν την ημέρα της συζήτησης της τριτανακοπής.

δ) Ο νόμος επιτάσσει η διοίκηση να εκτελεί τις δικαστικές αποφάσεις. Καμία διοίκηση νοσοκομείου Ε.Σ.Υ δεν εφάρμοσε την απόφαση του ΣτΕ, ούτε για τους συναδέλφους, που είχαν προσφύγει στο δικαστήριο, ούτε για τους συναδέλφους που δεν είχαν προσφύγει στο δικαστήριο και σύμφωνα με την απόφαση γι’ αυτούς ισχύει από τη δημοσίευσή της (26.02.2018).

ε) Οι Διοικητές των νοσοκομείων έχουν και ποινική ευθύνη για τη μη συμμόρφωση με την 431/2018 απόφαση του ΣτΕ. Και βέβαια δεν θ’ αφεθεί το ζήτημα αυτό. Θα έχετε ενημέρωση για τις ενέργειές μας.