Προς τον Διοικητή του Νοσοκομείου Ελενα Βενιζέλου για τις Ελλείψεις Προσωπικού 29/05/18

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Κοινοποίηση

: Διοικητή 1ης Υ.Πε.

: 5μελή Επιτροπή ΕΙΝΑΠ Ελ. Βενιζέλου

 

 

 

Αθήνα, 29/05/18

Κύριε Διοικητά,

Μετά από καταγγελία που δεχθήκαμε από το βιοχημικό εργαστήριο για την τοποθέτηση τέταρτου παρασκευαστή στο μόνο πρωινής λειτουργίας ενδοκρινολογικό εργαστήριο, ενώ το βιοχημικό και το μικροβιολογικό έχουν μαζί μόλις τρείς γιατρούς, σας επαναλαμβάνουμε την πάγια θέση μας ότι το επιστημονικό συμβούλιο θα πρέπει να αναλαμβάνει την ευθύνη και την έγκριση των προγραμμάτων εφημεριών, κάτι που η διοίκηση του νοσοκομείου είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων του νοσοκομείου.

 

Θέλουμε να επισημάνουμε ότι το βασικότερο όλων για την σωστή λειτουργία όλων των τμημάτων είναι η άμεση πρόσληψη μόνιμου ιατρικού προσωπικού. Το παρών προσωπικό δεν επαρκεί για να καλύψει με ασφάλεια το πρόγραμμα για όλο τον μήνα, και η προσπάθεια να κάνουν εφημερίες παρασκευαστές από άλλα τμήματα είναι επικίνδυνο, καθώς δεν έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση.