Προς τις 3μελείς, 5μελείς Επιτροπές ΕΙΝΑΠ Ασκηση Τριτανακοπής 16/04/18

ΠΡΟΣ ΤΙΣ 3ΜΕΛΕΙΣ, 5ΜΕΛΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΝΑΠ

 

 

Κοινοποίηση

: Διοικητές 1ης και 2ης Υ.Πε.

: Διοικητές Νοσοκομείων

: ΜΜΕ

Αθήνα, 16/4/18

 

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ ενημερώνει τους συναδέλφους ότι θα προσφύγει κατά της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας και θα ασκήσει τριτανακοπή.

Δικαίωμα τριτανακοπής έχουν οι γιατροί του ΕΣΥ που θίγονται από τη μη αναδρομικότητά της, δηλαδή, οι συνάδελφοι που δεν έχουν προσφύγει ατομικά έως 27/02/18, ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης 431/2018 του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Παρακαλούμε τους συναδέλφους να αποστείλουν καταστάσεις νοσοκομείων στην ΕΙΝΑΠ, έως την Παρασκευή 20/04/18 στο email της Ένωσης: einap@otenet.gr ή στο fax 210/6470113-114, ή στη διεύθυνση Θεμιστοκλέους 34 & Ακαδημίας, Αθήνα 10678 με τα παρακάτω στοιχεία των γιατρών:

 

  1. Ονοματεπώνυμο.

  2. Πατρώνυμο.

  3. Διεύθυνση κατοικίας.

  4. Ειδικότητα.

  5. Βαθμός.

  6. ΑΦΜ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΓΩΝΗ                                     ΗΛΙΑΣ ΣΙΩΡΑΣ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΡΑΧΑΤΗΣ