Προς τον Διοικητή του Νοσοκομείου Έλενα Βενιζέλου για τις Εφημερίες του Τμήματος Ανοσολογίας 28/03/18

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Κοινοποίηση

: Διοικητή 1ης Υ.Πε.

: 5μελή Επιτροπή ΕΙΝΑΠ Ελ. Βενιζέλου

 

 

 

Αθήνα, 28/03/18

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ ενημερώθηκε από τους γιατρούς του τμήματος Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας του νοσοκομείο Έλενα Βενιζέλου, ότι η Διοίκηση του νοσοκομείου, παρά την έγκριση από τον Διευθυντή του τμήματος, το Επιστημονικό Συμβούλιο και το Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας, δεν εγκρίνει τις εφημερίες του τμήματος.

 

Επισημαίνουμε ότι το Επιστημονικό Συμβούλιο του νοσοκομείου είναι το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο για την έγκριση των εφημεριών ενός τμήματος. Η διοίκηση είναι υποχρεωμένη και οφείλει να προσαρμοστεί στις αποφάσεις αυτές, για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων του νοσοκομείου.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΓΩΝΗ                                     ΗΛΙΑΣ ΣΙΩΡΑΣ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΡΑΧΑΤΗΣ