Προς τις 3μελείς, 5μελείς Επιτροπές ΕΙΝΑΠ για την μη Υπογραφή Ενταλμάτων Αποπληρωμής Εφημεριών στο Νοσοκομείο Νίκαιας 09/03/18

ΠΡΟΣ ΤΙΣ 3ΜΕΛΕΙΣ, 5ΜΕΛΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΝΑΠ

Αθήνα, 09/03/18

 

Κοινοποίηση

: Διοικητές 1ης και 2ης Υ.Πε.

: Διοικητές Νοσοκομείων

: ΠΙΣ

: ΙΣΑ

: ΙΣΠ

: ΟΕΝΓE

: ΜΜΕ

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ καταγγέλλει τον πάρεδρο του νοσοκομείου Νίκαιας για την απόφασή του να επιστρέψει αθεώρητα τα εντάλματα για την αποπληρωμή των εφημεριών του μήνα Ιανουάριου 2018.

            Η ΕΙΝΑΠ καλύπτει όλες τις κινητοποιήσεις που θα αποφασίσει η συνέλευση του νοσοκομείου.

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΓΩΝΗ                                     ΗΛΙΑΣ ΣΙΩΡΑΣ

 

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΡΑΧΑΤΗΣ