Προς τον Υπουργό Υγείας για το Νοσοκομείο Έλενα Βενιζέλου 19/10/17

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ, κ. ΞΑΝΘΟ

ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ, κ. ΠΟΛΑΚΗ

 

Κοινοποίηση

: Διοικητές 1ης και 2ης Υ.Πε.

 

: Διοικητές Νοσοκομείων

: ΠΙΣ

: ΙΣΑ

: ΙΣΠ

: ΟΕΝΓΕ

: 3μελείς, 5μελείς Επιτροπές ΕΙΝΑΠ

: ΜΜΕ (Υγειονομικοί Συντάκτες)

 

Αθήνα, 19/10/17

 

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ έχει πληροφορηθεί ότι τα γεγονότα που συμβαίνουν στο νοσοκομείο «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» έχουν καταγγελθεί εγγράφως στη διοίκηση και την τεχνική υπηρεσία από το σωματείο από εξαμήνου.

 

            Περιμένουμε τα αποτελέσματα των δειγμάτων που έχουν σταλεί αλλά αυτό που για εμάς έχει την κυριότερη σημασία είναι ότι οι διοικήσεις των νοσοκομείων θα πρέπει να μεριμνούν για συντηρήσεις μηχανημάτων – αποχετευτικών συστημάτων σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες και να λύνουν άμεσα τα θέματα αυτά τα οποία μπορεί να επιφέρουν σοβαρά προβλήματα.

 

            Γνωρίζουμε ότι η τεχνική υπηρεσία στο συγκεκριμένο νοσοκομείο είναι ελαχιστότατη σε αριθμό, λόγω έλλειψης προσωπικού, καθώς επίσης ότι το θέμα των λιμναζόντων υδάτων δεν είναι το μόνο για το οποίο έχει κάνει παρέμβαση το σωματείο και τα μέλη της ΕΙΝΑΠ.

 

            Γνωρίζουμε επίσης ότι γίνονται μικρά έργα επισκευών σε διάφορους χώρους τα οποία όχι μόνο δε λύνουν το πρόβλημα αλλά αθροιστικά κοστίζουν περισσότερο από μία μελετημένη σοβαρή επισκευή.

        

Η κυβέρνηση θα πρέπει να φροντίζει η χρηματοδότηση για την υγεία να είναι τέτοια ώστε να λύνονται όλα αυτά τα προβλήματα και όχι κάθε χρόνο να μειώνονται τα κονδύλια για τα νοσοκομεία.

 

            Επιτέλους προτεραιότητα στη χώρα μας θα πρέπει να είναι για όλους μας η υγεία.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΠ

                                                                 

                             Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

                       ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΓΩΝΗ                                                               ΗΛΙΑΣ ΣΙΩΡΑΣ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΡΑΧΑΤΗΣ