Προς τον Υπουργό Υγείας για την Χαμηλή Συμμετοχή Γιατρών στις ΤΟΜΥ 26/09/17

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ, κ. ΞΑΝΘΟ

ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ, κ. ΠΟΛΑΚΗ

 

Κοινοποίηση

: Διοικητές 1ης και 2ης Υ.Πε.

 

: Διοικητές Νοσοκομείων

: ΠΙΣ

: ΙΣΑ

: ΙΣΠ

: ΟΕΝΓΕ

: 3μελείς, 5μελείς Επιτροπές ΕΙΝΑΠ

: ΜΜΕ (Υγειονομικοί Συντάκτες)

 

Αθήνα, 26/09/17

 

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, όπως είχε επισημάνει και σε παλαιότερες ανακοινώσεις του, θεωρεί ότι το θέμα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας δεν είναι ούτε απλό, ούτε μπορεί να αντιμετωπιστεί με προχειρότητα.

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία παρέχει το ίδιο το υπουργείο Υγείας, η συμμετοχή των γιατρών στη στελέχωση των ΤΟΜΥ της επαρχίας και των νησιών είναι μικρή, επιβεβαιώνοντας την εκτίμησή μας. Η αποτυχία αυτή οφείλεται στα εξής βασικά σημεία:

 

  • Η χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ προκαλεί αβεβαιότητα και ανασφάλεια, καθώς κανείς δεν γνωρίζει τι θα γίνει μετά από τα δύο χρόνια.
  • Στις περισσότερες περιοχές δεν υπάρχουν έτοιμες δομές για να υποδεχτούν τις ΤΟΜΥ.
  • Τα οικονομικά κίνητρα δεν είναι επαρκή για τους γιατρούς που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών αυτών.
  • Το επιστημονικό τους έργο θα είναι περιορισμένο.

 

Ως εκ τούτου, η ΕΙΝΑΠ έχει να προτείνει ως βασικούς άξονες μιας επιτυχημένης ΠΦΥ, τα παρακάτω:

 

  • ‘Εξ ολοκλήρου κρατική χρηματοδότηση, με προσλήψεις μόνιμου και αποκλειστικής απασχόλησης προσωπικού.
  • Ουσιαστικά οικονομικά κίνητρα (υψηλότερους μισθούς, παροχή στέγασης / σίτισης).
  • Στελέχωση των ΤΟΜΥ από περισσότερες ειδικότητες.
  • Σωστή οργάνωση και συγκρότηση των δομών ΠΦΥ, με 24ωρη λειτουργία.

 

Η ΕΙΝΑΠ θεωρεί ότι οι γιατροί θα στηρίξουν μια ΠΦΥ που θα έχει δομηθεί σωστά, που θα καλύπτει το σύνολο του πληθυσμού της χώρας και δεν θα είναι βιαστικά στημένη και χωρίς επαρκή χρηματοδότηση.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΠ

                                                                 

                             Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

                       ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΓΩΝΗ                                                               ΗΛΙΑΣ ΣΙΩΡΑΣ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΡΑΧΑΤΗΣ